ne demek?

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Kıyafet inkılabından sonra abaniler tamamıyla tarihe karışmış fakat millî kılıklarda kefiye ve şallar eskisi gibi muhafaza edilmiştir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

aba-ni

Bu kumaştan yapılmış

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Yalnız sarı cübbeli, abani sarıklı, peykede bağdaş kurmuş bir cüce vardı ki onu tanımadı."