abandone etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

dövüşemeyecek duruma getirmek, sersemletmek

Özelliği / Tipi / Türü; "spor"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bunaltmak, sıkıntı içine sokmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ban-do-ne et-mek