abandırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir hayvanı yere çöktürmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ban-dır-mak