ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin veya bir şeyin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak

Tipi / Türü;

-e -iFiil

Kullanımı;

"Tuna’yı andırırcasına genişleyerek uzaktan baca dumanlarının buğuları altında hülyalı bir tablo gibi görünen büyükçe bir şehri kıyısına abandırmış güzelim Ren."

Hecelenişi / Hecelemesi;

aban-dır-mak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir hayvanı yere çöktürmek

Tipi / Türü;