abanabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Abanma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Abanmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ba-na-bil-mek