ne demek?

Abanma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-eFiil

Kullanımı;

"Sana, yeni eserimde, takat getirilmez şekilde abanabilir miyim?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

aba-na-bil-mek


Abanmaya gücü yetmek