ne demek?

Abanıvermek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aba-nı-ver-me