ne demek?

Abajuru olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Üstünde lacivert abajurlu, parlak bir madenden lamba."

Hecelenişi / Hecelemesi;

aba-jur-lu