abacı kebeci ara yerde sen neci ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`seni ilgilendirmeyen işe niçin karışıyorsun?` anlamında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ba-cı ke-be-ci ara yer-de sen neci