ne demek?

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim denizcilik

Kökeni;

"Rumca"

Hecelenişi / Hecelemesi;

aba-şo

Altta, aşağıda bulunan, alttaki

Tipi / Türü;

sıfat