ne demek?

► abla

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ağızlardan

Kökeni;

"Türkçe"

Kullanımı;

"Abam gelin olduğu vakit, tel taktığı vakit ben de tel takacağım."

► anne

Kullanımı;

"Halloğlu abası ile övünür, Abıka’nın oğlu da babası ile övünürmüş. Birinin abası, diğerinin babası ünlüymüş."

aba (2)

Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Arapça ʿabā"

Kullanımı;

"Başında siperlikli şapkası, sırtında kalın kumaştan ceketi ve bacağında abadan yapılmış pantolonu vardı."

Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük

Kullanımı;

"""Otuz senedir omzunda keşkülü, sırtında abası, gönlünde tevekkülü nereye gittiğini bilmediği yollardan geçmiş, ismini öğrenmediği köylerde misafir kalmıştı."

Bu kumaştan yapılan

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Bundan beş sene evvel burada siyah kalpaklı, kolsuz aba hırkalı Acem kervancılar Zigana Dağları’ndan, Gümüşhane sırtlarından uzak İran’a götürecekleri sandıkları develere ağır ve kaygısız yüklerlerdi."

Bu kumaştan yapılan ve dervişlerce giyilen hırka

► kepenek (I)