ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► akarsu

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Farsça āb + Farsça revān"

Kullanımı;

"Yârim senden ayrılalı / Hayli zaman oldu gel gel / Bak gözümden akan yaşa / Abırevan oldu gel gel"

Hecelenişi / Hecelemesi;

abı-re-van