ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cennette bulunduğuna inanılan ırmak, havuz veya çeşmenin suyu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Farsça āb + Arapça kevs̱er"

Hecelenişi / Hecelemesi;

abı-kev-ser