aşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Süre geçmek, bitmek, sona ermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Ders normal süresini aştı."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Erkek hayvan dişisiyle çiftleşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Görünmeden kaçmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, argo"

İlişkili birleşik kelimeler; "sınıraşan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
aş-mak