aşiret ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaşīret


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şi-ret