ne demek?

Aşağısama işine konu olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

aşa-ğı-san-mak