aşağısamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseyi veya bir şeyi aşağılık ve değersiz göstermek, hafife almak, hafifsemek, tezyif etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şa-ğı-sa-mak