aşağısı kurtarmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Bundan daha ucuza olmaz` anlamında kullanılan bir söz

2. Anlamı (eş anlamlısı):

`Daha aşağı bir durumu kendine layık görmez` anlamında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "alay yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şa-ğı-sı kur-tar-maz