aşağılamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değerinden düşük göstermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Kıskandığı insanları toplum önünde aşağılardı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şa-ğı-la-mak