ne demek?

Kişinin gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle, kendini yetersiz, yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu; aşağılık hissi, aşağılık kompleksi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ruh bilimi

Kullanımı;

"Bu aşağılık duygusundan kurtulmak için kim olursa, nasıl olursa olsun, bir evlenme yapıyorlar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

aşa-ğı-lık duy-gu-su