aşağılık duygusu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişinin gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle, kendini yetersiz, yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu, aşağılık hissi, aşağılık kompleksi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şa-ğı-lık duy-gu-su