aşağı mahalle ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksek bir yerleşim bölgesine göre alçakta kalan yerleşim bölgesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Genelev

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şa-ğı ma-hal-le