aşağı bitkiler ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Su yosunları, mantarlar, kara yosunları vb. su dışında fazla boy atmayan damarsız bitkiler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şa-ğı bit-ki-ler