aşırtmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırma işini yaptırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şırt-mak