ne demek?

Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağa geçirilen kuşak biçimindeki kayış çember

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aşır-ma ka-yış