aşırma kayış ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağa geçirilen kuşak biçimindeki kayış çember

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şır-ma ka-yış