aşırma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırmak işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapı çatılarında uzun mertek, aşık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mimarlık"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırılmış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Küçük kazan, kova, bakraç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma, intihal.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Özellikle para aşırma, aşırtı, ihtilas.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hukuk"

İlişkili birleşik kelimeler; "aşırma kayış"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şır-ma