ne demek?

Aşırılmış olan şey

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Cemiyetin çaldıklarına nazaran adi sokak hırsızlarının aşırıntıları adam sen de denecek bir hafiflikte kalırdı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

aşı-rın-tı