ne demek?

Aşırılabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aşı-rı-la-bil-me