aşırı uç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Politika alanında sağ veya sol görüşlerin en ateşli ve yıkıcı kanadı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şı-rı uç