aşırı duyarlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Organizmaya giren yabancı bir madde yüzünden canlı varlıklarda oluşan aşırı tepki, anafilaksi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şı-rı du-yar-lık