aşırı şiddetli fırtına ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Rüzgâr çizelgesinde hızı 56-63 deniz mili olan ve kuvveti 11 ile gösterilen rüzgâr

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,meteoroloji, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şı-rı şid-det-li fır-tı-na