ne demek?

Aşınmaz olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"On sene geçer, o, on sene gençleşirdi. Duygusuz adam da değildi ki bu aşınmazlığı izah edebilelim..."

Hecelenişi / Hecelemesi;

aşın-maz-lık