aşınma payı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yıpranma payı. "(taşınmaz malların aşınmalarına karşılık olarak yıllık kârdan ayrılan belirli pay, amortisman)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şın-ma pa-yı