ne demek?

Aşınmasına yol açmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

aşın-dır-mak


Bir yere çok gidip gelmek

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Erkekler günlerce çıkıkçıların, kırıkçıların kapısını aşındırdı."

Cisimlerin aşınmasına yol açmak

Tipi / Türü;

kimya