aşındırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşındırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşındırmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şın-dı-ra-bil-mek