aşınım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşınma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Erozyon. "(Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şı-nım