ne demek?

Aşılama ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-e -iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

aşı-la-ya-bil-mek


Aşılamaya gücü yetmek

Kullanımı;

"… başkomutanın ulusla birleşmesi, üstün kişiliği sayesinde ulusa sonsuz bir güven duygusu aşılayabilmiş olması sonucudur."