aşılayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşılama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

Örnek / Cümle; "Gençlere doğa ve hayvan sevgisini ebeveynleri kadar öğretmenleri de aşılayabilir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşılamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şı-la-ya-bil-mek