aşılatabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşılatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşılatmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şı-la-ta-bil-mek