aşılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir hastalığa karşı aşılanmış olan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşı yapılmış "(bitki)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şı-lı