aşık kemiği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çift tırnaklı hayvanların ön dizlerinde bulunan bir eklem kemiği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanın ayak bileğindeki çıkıntılı kemik


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şık ke-mi-ği
aşık kemiği