aşı pişiren yağ olur gelinin yüzü ağ olur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`güzel şey, iyi gereç kullanılarak meydana gelir, bundan da iş yapana övünme payı çıkar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şı pi-şi-ren yağ olur ge-li-nin yüzü ağ olur