aşı olmak veya vurulmak veya yapılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bağışıklık veya tedavi amacıyla vücuda aşı verilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şı ol-mak veya vu-rul-mak veya ya-pıl-mak