aşüftelik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşüfte olma durumu. "(Oynak, açık saçık kadın olma durumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şüf-te-lik