aşçıbaşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birlikte çalışan birkaç aşçının başı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir lokanta veya evde yemek pişirmekle görevli kimse


Hecelenişi / Hecelemesi;
aş-çı-ba-şı