aşçı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "İyi bir aşçı, mühendislerden daha çok maaş alıyormuş."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yemek pişirip satan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yemek yenilen dükkân, aşevi, lokanta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "aşçı baltası" "aşçıbaşı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
aş-çı