ağzının tadını kaçırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Neşesini, keyfini bozmak.

Örnek / Cümle; "Telefondan aldığı haber ağzının tadını kaçırdı."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin kurulu düzenini bozmak.


Hecelenişi / Hecelemesi;
ağ-zı-nın ta-dı-nı ka-çır-mak