ağzının kokusunu çekmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin her türlü isteğine, kaprisine boyun eğmek.

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin çekilmez davranışlarına katlanmak.

Örnek / Cümle; "Çocukları için yıllarca ağzının kokusunu çekti."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ağ-zı-nın ko-ku-su-nu çek-mek