ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

konuşamaz duruma gelmek

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Fakat yalnız kaldıkları vakit ağzı kilitlendi ve tek gözü de Gülizar'ı görmez oldu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağzı ki-lit-len-mek