ağustos böcekleri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genç sürgünlerden öz su emerek tarım ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğu eş kanatlılar familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğus-tos bö-cek-le-ri