ağrısız başına kaşbastı bağlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kendine gereksiz yere iş çıkarmak` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ağ-rı-sız ba-şı-na kaş-bas-tı bağ-la-mak