ağrısı tutmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

gebe kadının doğum sancıları başlamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

hasta bir organ ağrımaya başlamak

Örnek / Cümle; "Yağmurlu havalarda ağrısı tutar."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ağ-rı-sı tut-mak