ağrı yitimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağrıya karşı duyarlılığın olmayışı, ağrı kesimi, analjezi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilinç kaybı olmaksızın ilaçla ağrı hissinin ortadan kaldırılması, ağrı kesimi, analjezi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ağ-rı yi-ti-mi