ağlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağlama ihtimali bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağlama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ağ-la-ya-bil-mek